Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Anna Melle

Heder. Vad är det? – Fika & (S)nack

Torsdagen den 12 april klockan 18.30 S-planaden Nässjö Det är lätt att prata om heder hos andra – Hur har vi det själva? – Hur var det förr och hur är det nu? – Vad är hedersbegreppet i orientalisk kultur och här? Kom och lyssna till och samtala med Anna Melle, författare och föreläsare från…

Läs mer
Västra Staden

Västra staden – Hur blir den verklighet

När: Mån, den 9 april, 18:00 – 20:30 Beskrivning: Nu går vi vidare med arbetet. Dennis Lundkvist och Stina Granberg berättar om hur arbetet går vidare. – Hur fungerar det med konsortiet och vilka intressenter finns? – Hur löser vi markfrågorna? – Hur ser tidsplanen ut? Välkomna Åkers (S)-förening

Läs mer
Vårt viktigaste livsmedel är vatten.

Reservvatten för Bodafors och Nässjö – Fika &(S)nack

Hur ska vi garantera vattenförsörjningen i framtiden?

Torsdagen den 5 april kl 18.30 Medborgarkontoret i Bodafors – Hur påverkas vårt dricksvatten? – Hur påverkas djurlivet i vattnet? – När kommer detta att genomföras? Medverkande: Patrik Cantby, VD Nässjö Affärsverk Fika Bodafors Socialdemokratiska Förening Välkomna

Läs mer
Fyra nyckelområden som går in i varandra.

Valprogrammet för 2018-2022

Vid Socialdemokraterna i Nässjö kommuns årsmöte den 27 mars fastställdes vårt valprogram. Här återger vi det i sin helhet.   I september 2018 väljer vi våra kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra år framåt. Då avgör vi vilken politisk riktning vi ska ha i Sverige och vår kommun. Vi vill stärka den svenska modellen och slå vakt om välfärdssamhället. Vi lovar ej guld och gröna skogar men vi vet hur vi vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.

    Framtidens Nässjö kommun skall vara en plats att trivas och bo i. Framtidens Nässjö kommun skall präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet! Framtidens Nässjö kommun ska konkretisera socialdemokratins värdegrund i handling. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i…

Läs mer
facebook Twitter Email