Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Förslag på ny sexualbrottslag

Sex ska vara frivilligt. Därför lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa en ny sexualbrottslag där en samtyckeslagstiftning införs.

Antalet sexualbrott ökar i Sverige, och detta drabbar framförallt yngre kvinnor. För att vända utvecklingen lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på en ny sexualbrottslag där bland annat samtyckeslagstiftning införs.  – Det här är ett av de viktigaste förslagen som presenterats under mandatperioden. Sex ska vara frivilligt. Annars är det kriminell handling, säger…

Läs mer

Intresserad av att veta mer om hur det är att ha ett politiskt uppdrag i Nässjö Kommun?

Då är Du välkommen till S-planaden torsdagen den 11 januari kl.18.00.

Valberedningen för Socialdemokraterna jobbar nu med att sätta ihop ett förslag till kommunfullmäktigelista inför valet i september 2018. Du som är intresserad av att stå med på listan, eller när valresultatet är klart, sitta i en politisk nämn eller styrelse, får veta mer om vad det innebär att vara fritidspolitiker.  – Hur jobbar kommunfullmäktige/nämnder?  –…

Läs mer
Sympatier ii november 2017

Om det varit val i november 2017

Källa SCB

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Läs mer
Budgetmöte

Anförande vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2017

Ordförande, ledamöter, lyssnare och tittare. Jag vill börja med att yrka bifall till budgeten i sin helhet som Kommunstyrelsen lagt fram till Kommunfullmäktige idag.

Nässjö kommun utvecklas med glädje och fiffighet. Vet ni om att det gjorts en mätning i media om artiklar om vår kommun, Nässjö, i samband med platsvarumärkesarbetet. Hela 70 % var artiklar som var positiva. Fantastiskt! Det händer goda saker i Nässjö kommun och det beskrivs i media. Vi utvecklar efter ett Småländskt koncept, tryggt….

Läs mer
facebook Twitter Email