Aktuellt

Vårt lokala valprogram del 2. UTBILDNING OCH ARBETE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del 2 redovisas här. Den handlar om urbildning och arbete. Under den snabba förändringstaktsom råder i dag måste vi vara beredda att byta jobb flera gånger under vår yrkeskarriär. Det innebär att vi måste delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir därför mer aktuell.

Sveriges framtid byggs i skolan. Barn/elever måste få de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden. Samtidigt ska vi ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet. Den pedagogiska utvecklingen ska gör att våra barn/elever når goda studieresultat. Men det ska också gynna en inre motivation hos eleverna. Vi…

Läs mer

Vårt lokala valprogram del 1. BOSTÄDER

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Första delen handlar om bostäder och utbyggnad. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Men tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen i dagens Nässjö gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb somfinns. Ungdomar har samtidigt svårt att flytta till ett första eget boendeoch studenter har problem att få bostad på studieorten. Vi vill därför bygga fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med…

Läs mer

Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också korruptionsrisker. Efter medias granskningar om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten från politik till lobbyföretag – också i landsting och kommuner.

Läs mer här!

Läs mer

Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle – där du kan åldras i trygghet. Därför går vi socialdemokrater till val på att göra det kostnadsfritt för alla äldre att vaccinera sig mot influensa.

Läs mer här!

Läs mer

Socialdemokraterna föreslår stopplag för OPS i sjukvården

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att vårdens pengar ska gå till vård, inte till dyra upphandlingar och stora konsultnotor – som i turerna kring Nya Karolinska. För att NKS-haveriet inte ska upprepas någon annanstans vill vi sätta stopp för fler OPS-lösningar i svensk sjukvård.

Läs mer här!

Läs mer

Socialdemokraterna startar kampanjen #minkroppmittval

Sverigedemokraterna vill vrida klockan tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter. De vill både inskränka aborträtten och tillåta anställda i vården att vägra utföra aborter. Med andra ord står 100 år av framgångsrik jämställdhetskamp nu på spel. Tycker du som vi att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland? Ta då ställning för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp!

Läs mer här!

Läs mer
facebook Twitter Email