Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Nässjö kommun.

Per Svenberg                          Ordförande

Anna-Carin Magnusson        Vice ordförande

Åke Ekdahl                              Kassör

Emma Henning                      Sekreterare

Ibrahim Hajdarevic               Ledamot

Barbro Svensson                    Ledamot

Birger Klug                              Ledamot

Tommy Broholm                   Ledamot

Mats Andersson                    Ledamot

Angelica Weber                     Ersättare

Bengt Holmgren                    Ersättare

Farshid Ardabiri-Farshi      Ersättare

Kurt Johansson                     Ersättare

Katrin Ekdahl                       Ersättare

facebook Twitter Email