Våra förtroendevalda

Förtroendevalda (s)-ledamöter i styrelser, nämnder och bolag

2017-2018

Länk till sida med samtliga förtroendevalda på Nässjö kommuns hemsida.

 

Barn- och utbildningsnämnd

 • Leif Ternstedt ordf. ledamot
 • Lindha Hjälm ledamot
 • Patric Cronvall ledamot
 • Emma Henning
 • Sue Frykman ersättare
 • Christer Svensson ersättare

 

BU Utskott Barnomsorg-Grundskola

 • Leif Ternstedt ledamot
 • Sue Frykman ersättare
 • Christer Svensson ersättare

 

BU Utskott Gymnasiet

 • Patric Cronvall vice ordf. ledamot
 • Leif Ternstedt ledamot
 • Lindha Hjälm ersättare

 

Socialnämnd

 • Erik Wågman vice ordf. ledamot
 • Kent Persson ledamot
 • Helene Stolper ersättare
 • Doris Nilsson ersättare
 • Ibrahim Hajdarevic ersättare
 • Sara Lindberg ersättare

 

Socialnämnd Individutskott

 • Erik Wågman ledamot
 • Helene Stolper ledamot
 • Ibrahim Hajdarevic ersättare

 

Socialnämnd Arbetsutskott

 • Kent Persson vice ordf. ledamot
 • Erik Wågman ersättare

 

Familjerättsnämnden

 • Erik Wågman ledamot

 

Teknisk Servicenämnd

 • Torbjörn Svensson ledamot
 • Håkan Rudmark ledamot
 • Barbro Svensson ersättare
 • Åke Ekdahl ersättare

 

Samhällsplaneringsnämnd

 • Håkan Gustafsson vice ordf. ledamot
 • Anita Sjöberg ledamot
 • Mats Andersson ersättare
 • Bengt Israelsson ersättare
 • Isak Öhrlund ersättare

 

Kultur- och Fritidsnämnd

 • Angelica Weber ledamot
 • Gunilla Andersson ledamot
 • Igran Hussein ersättare
 • Johan Slättberg ersättare
 • Katrin Ekdahl ersättare

 

Parlamentarisk nämnd

 • Bo Zander ledamot
 • Göran Dehlin ersättare
 • Bengt Holmgren ersättare

 

Valnämnd

 • Gunnar Waern ledamot
 • Eva Käll ledamot
 • Lars Lang-Green ersättare

 

Örnen i Nässjö AB

 • Anci Magnusson ledamot
 • Leif Ternstedt ledamot
 • Angelica Weber ersättare
 • Sylve Jergefeldt ersättare

 

Höglandets kommunalförbund

 • Anci Magnusson ledamot

 

Stiftelsen Träcentrum Nässjö

 • Anci Magnusson ledamot

 

Styrelsen för Nässjö Lärcenter

 • Leif Ternstedt vice ordf. ledamot
 • Sylve Jergefeldt ersättare
 • Lindha Hjälm ersättare

 

Höglandets räddningstjänstförbund

 • Kurt Johansson ledamot
 • Anita Sjöberg ersättare

 

Nässjö Affärsverk AB

 • Tommy Broholm ledamot
 • Gunilla Wahlgren ledamot
 • Johnny Nilsson ersättare
 • Galiba Hajdarevic ersättare

 

Nässjö Affärsverk Elnät AB

 • Gunilla Wahlgren ledamot
 • Johnny Nilsson ledamot
 • Galiba Hajdarevic ersättare

 

Fastighets AB Linden

 • Bengt-Gustaf Tummalid ledamot
 • Helen Stolper ledamot
 • Tofte Frykman ersättare
 • Per Eckerberg ersättare

 

Bostadsstiftelsen Annebergshus

 • Ronnie Dovskog ledamot
 • Ronny Blomqvist ersättare

 

Överförmyndarnämnd

 • Per Svenberg ordförande ledamot

 

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

 • Gunnar Waern ledamot

 

Citynätet i Nässjö AB Bolaget ombildat till helägt av kommunen 2015

 • Bengt-Gustaf Tummalid ersättare
 • Anna Carin Magnusson ersättare

 

Pigalle AB

 • Lars-Åke Söderström ledamot

 

Nässjö kommuns Industribyggnads AB

 • Håkan Rudmark ledamot
 • Barbro Svensson ledamot
 • Mats Andersson ersättare

 

Nässjö Närlingsliv AB

 • Anci Magnusson ledamot
 • Tommy Broholm ersättare
facebook Twitter Email