S-möten på Pigalle Nässjö

Öppna medlemsmöten

Tisdagar Kl 18.30

29 augusti

En öppen folkkyrka, en kyrka som tar ställning. Vi inspireras av Lars G Linder, valledare för Socialdemokraterna i Kyrkovalet från Eskilstuna. Han talar om vår politik och hur vi ska engagera oss i kyrkovalet.

_________________________________________________________________

26 september

Västra staden och utveckling i Nässjö kommun Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö.  Lindor berättar om intressanta utvecklingsfrågor i vår kommun.
– Valberedningen samtalar med oss om sitt arbete inför valet.
– Samtal om hur nomineringar till kommunfullmäktige o politiska uppdrag i kommunen ska ske.
– Anna Franzen berättar om sin Palestinaresa
– Kort summering av kyrkovalet
– Val av ombud till valkonferens 2 december
– Övriga frågor Servering, lotter och insamling

_________________________________________________________________

31 oktober

Kommunens budget 2018

_________________________________________________________________

28 november

Ämne ej klart

_________________________________________________________________

 

Brev kommer till er medlemmar om S-möten i september och november och denna sidan uppdateras vid ändringar.

facebook Twitter Email