(S)-möten under våren

En preliminär sammanställning av vårens medlemsmöten. Gå in i kalendern för mer information.

S-möten, vi byter lokal!

Under våren kommer vi att vara i HSB Björnens föreningslokal. Adressen är Storgatan 55 A i Nässjö.

Om ni svänger ner från Rådhusgatan mot Storgatan kommer ni att se Storgatan 55 snett fram till höger i korsningen. Vi kommer att ställa ut flagga vid trappnedgången för att ni ska hitta.

 

S-möten, tema

Det pågår ett intensivt arbete att få medverkande till våra S-möten från partiet. Därtill kommer vi under våren låta våra ledamöter i styrelser och nämnder samtala med oss om aktuella frågor. Detta för att vi ska ha en god grund för att jobba i valrörelsens sista del.

 

S-möten, datum

Tisdagen den 30 januari kl 18.30

Ilan de Basso, partistyrelsen och kommunalråd i Jönköping, samtalar med oss om partiets valstrategi. Vad vi går till val på, vad vi åstadkommit under valperioden.

 

Erik Wågman och s-ledamöterna i Socialnämnden informerar och samtalar med oss om vad som hänt och händer.

Övriga frågor, fika

 

Tisdagen den 27 februari

Leif Ternstedt, Håkan Gustavsson och s-ledamöterna i BU-nämnden och Samhällsplaneringsnämnden informerar och samtalar med oss om vad som hänt och händer.

 

Tisdagen den 27 mars – Årsmöte, beslut om fullmäktigelista och valprogram.

  Program

·    RegionrådMarkus Eskdahl medverkar

·    Årsmötesförhandlingar

·    Beslut omlistan till valet i kommunfullmäktige

·    Valprogramför S i Nässjö kommun

·    Övrigafrågor

Servering, lotter och insamling

Tisdagen den 24 april

Teknisk servicenämnd, Kultur och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

– Info om vad de gjort under mandatperioden

– Framtidsutmaningar i verksamheterna.

Medverkande: Torbjörn Svensson, Angelica Weber Anci Magnusson, tillsammans med (S)-ledamöterna i respektive nämnd.

– Val av valberedning

Fika och lotteri

Tisdagen den 12 juni,Berättarafton

Helene Pettersson berättar om 16 år Riksdagen. Plats återkommer vi om.

facebook Twitter Email