Ansvar för sina anställda

Mer än 20 000 personer är anställda inom Svenska kyrkan. Det gör kyrkan till en stor arbetsgivare. Detta ställer givetvis krav på en god personalpolitik.

Vi socialdemokrater kommer driva på för att alla anställda inom Svenska kyrkan ska ha rätt till en bra arbetsmiljö med schyssta villkor och möjligheter till kompetensutveckling. Vi vill också att Svenska kyrkan i större utsträckning erbjuder unga människor ett första steg in på arbetsmarknaden.

Därför arbetar vi för att:

  • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan
  • Ge fler unga möjlighet till sommarjobb och praktiksplats
facebook Twitter Email