En kyrka där alla får plats

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för Guds skapelse är grundläggande för Svenska kyrkan.

För oss socialdemokrater innebär det att kyrkan ska stå upp för kärlek mellan människor och allas rätt till etniska, konstmässiga och religiösa identiteter. Svenska kyrkan ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna att söka sin tro, och vi socialdemokrater kommer ta kampen mot de krafter som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande.

Därför arbetar vi för att:

  • Svenska kyrkan ska stå upp mot rasism, religionsförtryck och diskriminering på grund av sexuell läggning
  • Det internationella engagemanget ska vara starkt, exempelvis genom att stötta Fairtrades verksamhet
  • Stiftet ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor
facebook Twitter Email