En kyrka som stöttar

När Jesus gick på jorden stod han med kraft upp för de svaga i samhället, och han uppmanar oss som lever som hans efterföljare att göra detsamma.

Därför är det självklart att Svenska kyrkan ska ta ett stort socialt ansvar. Inom kyrkan kallas detta arbete för diakoni. I samband med att klyftorna mellan de som har och de som inte har blivit allt större i Sverige ställs också allt högre krav på detta arbete.

Därför arbetar vi för att:

  • Kyrkan ska finnas där människor har behov av stöd
  • Utveckla kyrkans roll i välfärdssamhället
  • Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet
facebook Twitter Email