Kommunfullmäktigekandidater 2018-2022

Årsmötet beslutade att fastställa listan till kommunfullmäktigevalet enligt nedan.

Kandidater till kommunfullmäktige

Anci Magnusson
1 Anna-Carin Magnusson

Kommunalråd

Nässjö 61

Kurt Johansson
2 Kurt Johansson

Skolledare

Nässjö 69

Anna Franzen
3 Anna  Franzén

Studerand

Grimstorp 20

Leif Ternstedt
4 Leif Ternstedt

Brandmästare

Nässjö 62

Angelica Weber
Angelica Weber
5 Angelica Weber

Butiksmedarbetare

Malmbäck 28

Ibrahim Hajdarevic
6 Ibrahim Hajdarevic

Cityvärd

Nässjö 62

Sara Lindberg
7 Sara Lindberg

Arbetsmiljökonsult

Nässjö 50

Erik Wågman
8 Erik Wågman 

Barnskötare

Nässjö 33

Lindha Hjälm
9 Lindha Hjälm 

Arbetsförmedlare

Nässjö 41

Tommy Broholm
10 Tommy Broholm

Brandmästare

Nässjö 66

Anita Sjöberg
11 Anita Sjöberg

Skolledare

Nässjö 70

Håkan Gustavsson
12 Håkan Gustafsson

Arbetsförmedlingschef

Nässjö 68

Barbro Svensson
13 Barbro Svensson

Verksamhetsassistent

Nässjö 67

Per Svenberg
14 Per Svenberg

Träindustriarbetare

Bodafors 49

Helen Stolper
15 Helen Stolper

Lärare

Nässjö 71
16 Farshid Ardabili-Farshi

Socialsekreterare

Nässjö 55

Gunilla Andersson
17 Gunilla Andersson

Hemarbetande

Nässjö 55

Sylve Jergefeldt
18 Sylve Jergefelt

Insatsledare

Nässjö 60
19 Igran Hussein

Egenföretagare

Nässjö 31

Mats Andersson
20 Mats Andersson

Driftledare/lokförare/körlärare

Nässjö 60

Emma Henning
21 Emma Henning

Studerande

Ormaryd 33

Johan Slättberg
22 Johan Slättberg

Idrottslärare

Nässjö 56

Gabriella Mohlin
23 Gabriella Mohlin

Systemutvecklare

Nässjö 61

Patric Cronvall
24 Patric Cronvall

Driftstekniker

Nässjö 46

Carla Habib
25 Carla Habib

Arbetsförmedlare

Nässjö 45
26 Ronnie Dovskog

Egenföretagare

Solberga 73
27 Galiba Hajdarevic

Trädgårdsarbetare

Nässjö 56

Peter Bruno
28 Peter Bruno

Bemanningssamordnare

Bodafors 42

Doris Nilsson
29 Doris Nilsson

Socialsekreterare

Nässjö 63

Mohamad Marie
30 Mohamad Marie 

Studerande

Nässjö 25

Jeanette Söderström
31 Jeanette Söderström

Undersköterska

Nässjö 70

Mattias Sundqvist
32 Mattias Sundqvist

Arbetsterapeut

Nässjö 45

Jane Wågman
33 Jane Wågman

Utvecklingschef

Nässjö 59

Jan-Olof Crona
34 Jan-Olof Krona Stensjön 70

Sue Frykman
35 Sue Frykman

Egenföretagare

Nässjö 65

Isak Öhrlund
36 Isak Öhrlund

Studerande

Malmbäck 21
37 Ann-Britt Wollsén

Undersköterska

Nässjö 63

Bengt Holmgren
38 Bengt Holmgren

Lärare

Nässjö 73

Katrin Ekdahl
39 Katrin Ekdahl

Administratör

Nässjö 58

Lars Landgren
40 Lars Lang-Green

Lantbrukare

Malmbäck 71
41 Malin Malmkvist

Samhällsvägledare

Nässjö 47

Tofte Frykman
42 Tofte Frykman

Ekonom

Nässjö 78

Rolf Sjöstrand
43 Rolf Sjöstrand

Ombudsman

Nässjö 58
44 Göran Dehlin

Fritidspedagog

Anneberg 69

Åke Ekdahl
45 Åke Ekdahl

Säljare

Nässjö 59
46 Hans Ström

Personlig Assistent

Malmbäck 61

Issa Alahmad
47 Issa Alahmad

Civilingenjör

Nässjö 51

Roger Sten
48 Roger Steen

Lagerarbetare

Nässjö 44

2018-03-28

Mats Andersson

facebook Twitter Email