S-möten på Pigalle Nässjö

Öppna medlemsmöten

Tisdagar Kl 18.30

29 augusti

En öppen folkkyrka, en kyrka som tar ställning. Vi inspireras av Lars G Linder, valledare för Socialdemokraterna i Kyrkovalet från Eskilstuna. Han talar om vår politik och hur vi ska engagera oss i kyrkovalet.

_________________________________________________________________

26 september

Västra staden och utveckling i Nässjö kommun Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö.  Lindor berättar om intressanta utvecklingsfrågor i vår kommun.
– Valberedningen samtalar med oss om sitt arbete inför valet.
– Samtal om hur nomineringar till kommunfullmäktige o politiska uppdrag i kommunen ska ske.
– Anna Franzen berättar om sin Palestinaresa
– Kort summering av kyrkovalet
– Val av ombud till valkonferens 2 december
– Övriga frågor Servering, lotter och insamling

_________________________________________________________________

31 oktober

Program:

– Budget för Nässjö kommun 2018 och ram 2019 och 2020.
– Valprogram 2018.

Lotteri och kaffeservering.

_________________________________________________________________

28 november

Ett Platsvarumärke för Nässjö kommun!

På dagordningen

* Ett platsvarumärke
* vad är det för något?
* Vem äger det?
* Hur ser processen ut att få fram det?
* Vad har vi lärt från olika Workshop?

Katrin Fritz, biträdande kommundirektör, medverkar.

* Budget 2018 för S i Nässjö kommun

* Sammanträdesplan 2018 m.m.

Fika

_________________________________________________________________

 

Brev kommer till er medlemmar om S-möten i september och november och denna sidan uppdateras vid ändringar.

facebook Twitter Email