Aktuellt

Det parlamentariska läget efter valet – Fika &(S)nack

Det parlamentariska läget i Nässjö kommun efter valet

Plats: (S)planaden Tid: Tisdagen den 16 oktober kl 18.30 Hur ser det parlamentariska läget i Nässjö kommun ut efter valet? Bo Zander medverkar. Välkmna Nordöstra S-föreningen

Läs mer

Samverkan Nässjö kommun

Vi presenterar idag vad vi 3 partier, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, vill för vår kommun – Nässjö. Vi är överens om att ta ansvar och utveckla vår kommun. Därför har samarbetet fått namnet Samverkan Nässjö kommun. Nässjö kommun behöver ett samarbete där partier vill ta ansvar och vara i ledning. Vi har följande punkter som ledande i detta arbete.

Tillsammans– detta innebär att det är vi som bor och verkar i Nässjö kommun och alla behövs. Öppenhet– vi strävar efter transparens och delaktighet Närvarande – vi ska vara närvarande politiker och förankrade i kommuninvånarnas vardag Hållbarhet– Samverkan Nässjö kommun ska arbeta för målen i Agenda 2030. Jobben – Det framgångsrika arbete som bedrivs tillsammans…

Läs mer

Brandstationen i Bodafors – Fika &(S)nack

Brandstationen i Bodafors

När: tors, den 11 oktober, 18:30 – 20:30 Var: Brandstationen i Bodafors   Program – Räddningstjänstens personal/kompetensförsörjning – Hur fungerar kompetensförsörjningen totalt inom räddningstjänsten? – Hur fungerar kompetensförsörjningen lokalt ? Medverkande: Nisse Broström, lokal brandchef Allmänheten är hjärtligt välkommen! Bodafors Socialdemokratiska Förening Fika/Välkomna

Läs mer

Ett stort Tack!

Till alla som har jobbat i valrörelsen.
Läs mer

Vårt lokala valprogram del 4. TRYGGHET I VARDAGEN

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Den fjärde och sista delen handlar om trygghet i vardagen. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun.Trygghetsaspekten ska finnas med när vi bygger framtidens Nässjö.

Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Vi säger därför nej till ”Lagen om valfrihet”. Skattemedel ska gå till välfärd och inte till vinster. Vi har investerat i att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen och kompetensen och för att…

Läs mer

Vårt lokala valprogram del 3. MILJÖFRÅGOR – ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del tre handlar om hur vi bygger ett miljövänligt samhälle som är hållbart över tid. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Och att lösa klimatkrisen. Här kommer del tre som handlar om miljöfrågor och hur vi bygger ett samhälle som är hållbart även över tid. Genom de ”Globala målen för hållbar utveckling” kan det här upp- nås. I alla länder. För alla människor. Vi ska göra vad vi kan i vår kommun för att uppnå dessa.

Sverige är ett miljöland i framkant. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö. Miljöåtgärder kan samtidigt stärka vår konkurrenskraft. Vårt arbete med Västra staden är ett bra exempel på detta. Där kan vi via utvecklingsarbete, inom bland annat smart teknik, bidra till att skapa förutsättningar för företag…

Läs mer
facebook Twitter Email