Aktuellt

Anna Melle

Heder. Vad är det? – Fika & (S)nack

Torsdagen den 12 april klockan 18.30 S-planaden Nässjö Det är lätt att prata om heder hos andra – Hur har vi det själva? – Hur var det förr och hur är det nu? – Vad är hedersbegreppet i orientalisk kultur och här? Kom och lyssna till och samtala med Anna Melle, författare och föreläsare från…

Läs mer
Västra Staden

Västra staden – Hur blir den verklighet

När: Mån, den 9 april, 18:00 – 20:30 Beskrivning: Nu går vi vidare med arbetet. Dennis Lundkvist och Stina Granberg berättar om hur arbetet går vidare. – Hur fungerar det med konsortiet och vilka intressenter finns? – Hur löser vi markfrågorna? – Hur ser tidsplanen ut? Välkomna Åkers (S)-förening

Läs mer
Vårt viktigaste livsmedel är vatten.

Reservvatten för Bodafors och Nässjö – Fika &(S)nack

Hur ska vi garantera vattenförsörjningen i framtiden?

Torsdagen den 5 april kl 18.30 Medborgarkontoret i Bodafors – Hur påverkas vårt dricksvatten? – Hur påverkas djurlivet i vattnet? – När kommer detta att genomföras? Medverkande: Patrik Cantby, VD Nässjö Affärsverk Fika Bodafors Socialdemokratiska Förening Välkomna

Läs mer
Fyra nyckelområden som går in i varandra.

Valprogrammet för 2018-2022

Vid Socialdemokraterna i Nässjö kommuns årsmöte den 27 mars fastställdes vårt valprogram. Här återger vi det i sin helhet.   I september 2018 väljer vi våra kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra år framåt. Då avgör vi vilken politisk riktning vi ska ha i Sverige och vår kommun. Vi vill stärka den svenska modellen och slå vakt om välfärdssamhället. Vi lovar ej guld och gröna skogar men vi vet hur vi vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.

    Framtidens Nässjö kommun skall vara en plats att trivas och bo i. Framtidens Nässjö kommun skall präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet! Framtidens Nässjö kommun ska konkretisera socialdemokratins värdegrund i handling. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i…

Läs mer
Kandidater till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigelistan är fastställd

Årsmötet beslutade att fastställa listan till kommunfullmäktigevalet enligt nedan.

1 Anna-Carin Magnusson Kommunalråd Nässjö 61 2 Kurt Johansson Skolledare Nässjö 69 3 Anna Franzén Studerande Grimstorp 20 ny 4 Leif Ternstedt Brandmästare Nässjö 62 5 Angelica Weber Butiksmedarbetare Malmbäck 28 6 Ibrahim Hajdarevic Cityvärd Nässjö 62 7 Sara Lindberg Arbetsmiljökonsult Nässjö 50 8 Erik Wågman Barnskötare Nässjö 33 9 Lindha Hjälm Arbetsförmedlare Nässjö 41…

Läs mer
facebook Twitter Email