Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

PD-kongress

När: Lör, den 4 april kl. 09:00 – 16:00 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö, Sverige På grund av risken att sprida influensasmitta och därmed begränsningar i hur många människor som kan träffas på samma ställe så hålls kongressen digitalt. Valda ombud träffas i partilokalen i Nässjö.

Läs mer

Höjda statsbidrag till kommuner och regioner

Regeringen har fattat beslut om ytterligare ett stödpaket. Den här gången riktat direkt till Sveriges kommuner. Texten nedan är hämtad från vår nationella hemsida. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Det krispaket som regeringen…

Läs mer

Inställt årsmöte

Hej alla medlemmar På grund av den stora smittorisken av covid-19 (Corona) så kommer vi att skjuta fram datum för Arbetarekommunens årsmöte på obestämd till, dock längst till 31 augusti. Med vänlig hälsning Per Svenberg Ordförande socialdemokraterna i Nässjö kommun

Läs mer

ÅRSMÖTE Åkers S-förening

Torsdagen den 19:e mars 2020 Kl.18.00 OBS. På grund av smittorisk har skolan avbokat alla möten som inte hör till den egna verksamheten. Vi träffas i ABF:s lokal på storgatan istället. Plats: ABF På programmet:  –   Sedvanliga årsmötesförhandlingar  –   Samgående med övriga föreningar i Nässjö centralort  –    Övrigt Vi får en presentation…

Läs mer

Fler i egenförsörjning – Fika & (S)nack

När: Onsdagen den 18 mars, klockan 18.30 Var: ”(S)planaden ”, Esplanaden 2A i Nässjö Om: Vi jobbar för fler ska klara sin egen försörjning i Nässjö kommun.  Jobbstrategi 2.0 Representant från Kommunledningen,  Helen Tarenius  Arrangör:  NordÖstra S-föreningen

Läs mer

Omfattande krispaket för svenska företag och jobb

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi ser att Sveriges regering tar beslut som ger svenska folket ett mycket stort förtroende. Större än i flera andra länder där regeringar tar till tvångsåtgärder större grad….

Läs mer

Ett hållbart Nässjö kommun – Fika & (S)nack

När: Torsdagen den 12 mars kl. 18.30 Plats: (S)planaden i Nässjö. Vår lokal på Esplanaden 2 A  Ett hållbart samhälle  – Kommunens arbete med energi och klimatfrågan.  – Solceller, kraftvärme mm.  Sören Dahl, energirådgivare på Nässjö kommun medverkar och berättar om vad Nässjö kommun gör för att hushålla med våra resurser och hur man använder de…

Läs mer
facebook Twitter Email