Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Berättarafton

Tisdagen den 14 juni Klockan 18.30 Stadsparken, vid bryggan (tag med egen stol att sitta på) Min berättelse om Socialdemokraterna * Några av våra partimedlemmar berättar sin berättelse om Socialdemokraterna Fika! Välkomna! Socialdemokraterna Nässjö kommun

Läs mer

Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: Tisdagen den 7 juni, 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: Styrelsen träffas i vår lokal…

Läs mer

Vad gör vi med Sveriges försvar?

När: tisdagen den 10 maj lk: 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: – Vad händer med vårt försvar i en allt mer orolig värld? – Allians, alliansfritt/allianslöst. – Varför uteblev debatten när vårt försvar ombildades till ett insatsförsvar? – Vad vill vi Socialdemokrater? Kom och diskutera. Välkomna Nässjö S-förening

Läs mer
Förstamajtåget

Första maj 2022 i bilder

Läs mer

S-möte

När: Tisdagen den 26 april Klockan 18.30 på ABF Vad arbetar nämnderna med ? Våra gruppledare i kommunens nämnder kunskapar tillsammans med oss för att vi ska få insyn i vad de olika nämndernas arbete. Lotteri Fika! Välkomna! Socialdemokraterna Nässjö kommun

Läs mer
Stoppa fusket

Transportfusk och osund konkurrens

Har du funderat på varför det finns så många utlandsregistrerade lastbilar i Sverige. Nu har du möjlighet att diskutera detta med mannen som arbetat med att kartlägga fuskföretagen. Mannen som blivit mordhotad flera gånger för sitt arbete. Möt Tommy Jonsson som besöker oss i Nässjö den 27 april kl: 18:00. Mötet är i Socialdemokraternas lokal på Esplanaden, men alla är välkomna. Det kommer inte att vara något partisnack. Vi vill helt enkelt sprida kunskap i en fråga som i förlängningen rör oss alla.

För dig som vill läsa på lite bifogar vi texten nedan:Våra beslutsfattare måste göra något åt den sociala dumpingen inom transportnäringen. Om inget görs kommer det i slutändan bli samhällsfarligt och affärsmodellerna kommer att sprida sig.Det skriver Tommy Jonsson från Transportarbetareförbundets Projekt ”Ordning & Reda i åkeribranschen” i en debattartikel.Man säger oftast att hela åkerinäringen…

Läs mer
facebook Twitter Email