Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Vill du veta mer om statsbudgeten för nästa år?

Ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Regeringen har skjutit till stora resurser för sjukvård och äldreomsorg. Hundratusentals jobb har…

Läs mer

Grön skatteväxling: Bilförmånen justeras

Bilförmånen justeras till en mer rättvis beräkning för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Regeringen föreslår att schablonen för att beräkna värdet av bilförmån justeras för att bättre spegla kostnaden…

Läs mer

Nu stärker vi cancervården

Även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker för symtom som kan bero på cancer. Regeringen ser därför behov av att ytterligare stärka cancervården inklusive insatser för tidig upptäckt så som screening. Regeringen föreslår också i budgetpropositionen en satsning på 4 miljarder kronor…

Läs mer

Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen långsiktiga satsningar för att stärka och intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och Sverige står i dag inför en mångfacetterad hotbild. Förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Satsningen på…

Läs mer

Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som begränsar individernas frihet och framtid. Regeringen har därför gjort stora satsningar på det här området men det är tydligt att vi behöver göra mer för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi behöver bli bättre på att upptäcka våldet och säkerställa att relevanta aktörer har tillgång till välfungerande arbetsmetoder, resurser och vägledning i sitt arbete. Fler brott måste utredas och fler lagföras för de brott som begås mot enskilda. Brott mot barn och unga måste upphöra Ytterst måste de hedersnormer som rättfärdigar och motiverar brott mot…

Läs mer

F(S)-gruppmöte

Måndagen den 28 september klockan 18.00 träffas vi i Stora salen i Stadshuset. Samlingen inleds med en gemensam genomgång av budget 2021 o plan 22 o 23 för Nässjö kommun tillsammans med kollegorna i Samverkan för Nässjö kommun. Därefter fortsätter vårt eget F(S)-möte. Vi kommer ta upp budget och Simhallsfrågan samt kommande KS och goda…

Läs mer

Fika & (S)nack – Jobbstrategin

När: Onsdagen den 23 september kl. 18.30-20.30 Var: Vår lokal, (S)planaden på Esplanaden 2A Vi träffas och diskuterar Nässjö kommuns Jobbstrategi tillsammans med Helen Tarenius från Nässjö kommunledningskontor. Alla är välkomna, men vi begränsar oss till 20 personer så vi kan hålla avståndet. Först till kvarn… Välkomna Nord östra (S)-föreningen

Läs mer

Nu höjer vi pensionerna

Pensionerna behöver höjas. När vi ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Nu inför vi därför ett pensionstillägg enligt livsinkomstprincipen, som innebär en höjning upp till 600 kr. Att beskatta människor som arbetat ett helt arbetsliv mer än de som arbetar är orättvist. Nu…

Läs mer

Nya åtgärder för att bekämpa kriminalitet

Kriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Att bekämpa brott och öka tryggheten är en av den S-ledda regeringens högst prioriterade frågor. I budgeten för nästa år föreslås flera nya åtgärder för att bekämpa brotten mot till exempel unga på glid. Fler åtgärder för att stoppa rekrytering till gängen Dagens unga ska inte bli…

Läs mer
facebook Twitter Email