Angående Handskerydsskolan

Utifrån nya provsvar som vi fått ta del av har vi utifrån försiktighetsprincipen beslutat att flytta elever och personal från Handskerydsskolan till andra lokaler. 

Proverna visade att de åtgärder vi vidtagit tidigare inte gett avsedd effekt. Det här är en åtgärd som görs fram till dess kommunen har paviljonger på plats på mellanlång sikt och en ny skola på lång sikt.

Det här är ett sätt att möta elevernas, personalens och vårdnadshavarnas oro som vi tar på största allvar.

Vi kommer att ta fram en flyttplan så snart som möjligt och ambitionen är att vi ska genomföra flytten inom tre veckor. Vilka lokaler det blir och hur det ska gå till praktiskt får vi återkomma om – målsättningen är i slutet på veckan. Flytten ska ske så snart som möjligt, många praktiska frågor måste lösas först. Fram till dess att flytten är genomförd bedrivs undervisningen på skolan som vanligt. 

Vi arbetar med den här frågan så snabbt det går och med kontinuerliga avstämningar. 

Vi kommer att bjuda in till föräldramöte så snart som möjligt.

facebook Twitter Email