ÅRSMÖTE Åkers S-förening

Torsdagen den 19:e mars 2020 Kl.18.00

OBS. På grund av smittorisk har skolan avbokat alla möten som inte hör till den egna verksamheten. Vi träffas i ABF:s lokal på storgatan istället.

Plats: ABF

På programmet:

 –   Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 –   Samgående med övriga föreningar i Nässjö centralort

 –    Övrigt

Vi får en presentation och visning av den ombyggda delen av skolan. Därefter håller vi vårt årsmöte.

facebook Twitter Email