Årsmöte

När: Tisdagen den 23 mars, 18:30 – 21:00
Var: Digitalt möte via Zoom
Beskrivning Socialdemokraterna i Nässjö håller årsmöte.

* Sedvanliga årsmötesförhandlingar
* Behandling av motioner till partikongressen
* Nomineringar av ombud till partikongressen
* Nomineringar till riksdag och regionlistor
* Kyrkovallistan
* Övrigt

Gäst frånpartidistriktet: Marcus Eskdahl, regionråd

En sluten omröstning går inte att genomföra i Zoom. Skulle det bli aktuellt kommer vi i stället använda oss av systemet EasyVote. För att omröstningen ska kunna hanteras behöver därför yrkande på annat alternativ än valberedningens förslag vara arbetarekommunen till handa senast 1 dag före mötet. För att kunna rösta i EasyVote krävs Bank-ID och att medlemsavgiften är betald senast 14 dagar innan årsmötet.
 
Välkomna!
Socialdemokraterna Nässjö kommun 
facebook Twitter Email