Dags att nominera

Dags att nominera kandidater inför Årsmötet med Socialdemokraterna i Nässjö, 2021 

Valberedningen vill ha in förslag på nominering till de olika posterna i styrelsen senast 17 februari. OBS! De nominerade ska vara tillfrågade! Märk mailet/brevet ”Nominering Årsmöte 2021. direkt till undertecknad, helenstolper@gmail.com 

Förutsättningar: 

Styrelsen har ansvar för att leda Arbetarekommunens och leda det kommande arbetet för att utveckla den Socialdemokratiska politiken och det organisatoriska arbetet så att fler vill bli medlemmar och gärna engagera sig i partiarbetet. 

De uppdrag som ska väljas på årsmötet 4 ordinarie ledamöter och 5 ersättare till styrelsen samt diverse övriga uppdrag. 

Välkommen med nomineringar.
Valberedningen 

facebook Twitter Email