Därför sätter jag välfärden först!

Redan när vi föds börjar vi ta del av den välfärd som många gånger tas för given i vårt land. Skyddsnät och väl fungerande förmåner. Livet kan emellertid förändras snabbare än vi kan ana. Vi kan behöva extra stöd i skolan, bli allvarligt sjuka och behöva vård eller plötsligt behöva skola om oss för att vi blir arbetslösa. Välfärden nyttjas i olika omfattning i olika skeden i livet. Välfärdslandet Sverige ska även kunna erbjuda ett varierat kulturliv för sina medborgare. Ett stöttande samhälle där vi kollektivt månar om varandra men också förväntas bidra till det offentliga ger goda förutsättningar för ett tryggt, välmående och konkurrenskraftigt land. Ingen tjänar på att andra människor far illa och behandlas illa. Därför sätter jag välfärden först!

Mattias Sundqvist

Mattias Sundqvist

facebook Twitter Email