Extra S-möte

Tisdagen den 4 oktober

Kl 20.00 på (S)planaden

  • Vissa val i kommunfullmäktige, 

KF-presidierep., KS-rep., valberedningrep., Revisionrep., kommunalråd.

Välkomna!

Socialdemokraterna Nässjö kommun 

facebook Twitter Email