Förslag på ny sexualbrottslag

Sex ska vara frivilligt. Därför lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa en ny sexualbrottslag där en samtyckeslagstiftning införs.
Antalet sexualbrott ökar i Sverige, och detta drabbar framförallt yngre kvinnor. För att vända utvecklingen lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på en ny sexualbrottslag där bland annat samtyckeslagstiftning införs. 

– Det här är ett av de viktigaste förslagen som presenterats under mandatperioden. Sex ska vara frivilligt. Annars är det kriminell handling, säger riksdagsledamoten Helene Petersson som också är socialdemokraternas gruppledare i justitieutskottet.

Två nya brott

I lagförslaget föreslås också två nya brott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

– Den som genomför ett samlag eller annan sexuell handling ska ha gjort klart för sig att båda är med på detta, säger Helene.

Från 1 juli 2018

Vidare ville regeringen höja det minsta straffet för grov våldtäkt från fyra års fängelse till fem år samt se till att den som utsätts får stöd tidigare.

Om riksdagen röstar igenom lagrådsremissen föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2018.

facebook Twitter Email