Handskerydsskolan lyfts i investeringsbudgeten

De problem med inomhusmiljön som rapporterats från Handskerydsskolan tas på största allvar av Nässjös politiska majoritet.

– Vi tar personalens oro på allra största allvar, säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande. Vi värnar elevernas och personalens arbetsmiljö.

Handskerydsskolan finns redan i investeringsbudgeten för 2022 och åren framåt. På kommunstyrelsens sammanträdde den 27 oktober antogs ett tilläggsförslag till investeringsbudgeten. Ett förslag som innebär att frågan kan lyftas till kommunfullmäktige när underlag finns.

– Vi behöver få ett samlat underlag och en samordning i planeringen innan vi kan gå vidare i beslutsprocessen, säger Anna-Carin Magnusson.

Se Nässjö kommuns hemsida

facebook Twitter Email