Inställt årsmöte

Hej alla medlemmar

På grund av den stora smittorisken av covid-19 (Corona)
så kommer vi att skjuta fram datum för Arbetarekommunens årsmöte på obestämd till, dock längst till 31 augusti.

Med vänlig hälsning 
Per Svenberg
Ordförande socialdemokraterna i Nässjö kommun
facebook Twitter Email