Kommentar med anledning av förtroendeomröstningen i riksdagen

Fyra partier gick den 21/6 samman utan att vara överens i sak eller har en plan för vad som blir nästa steg. Det säger riksdagsledamoten och ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län Carina Ödebrink med anledning av resultatet i förtroendeomröstningen kring statsministern i riksdagen. 

Under förmiddagen den 21 juni valde Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att tillsammans rösta för att avsätta Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Dagens omröstning i riksdagen visar på tillståndet i politiken i Sverige just nu. Fyra partier väljer att ingå en ohelig allians och försätta landet i en allvarlig politisk kris när coronapandemin är fortsatt högst aktuell och flera regioner fortsatt använder sig av krislägesavtal, säger Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsordförande Carina Ödebrink som också är riksdagsledamot. 

”Saknar gemensam plan”

– De fyra partierna som nu gått samman är varken överens i sak eller har en plan för vad som blir nästa steg. Det här är inte vad Sveriges löntagare, alla i hälso- och sjukvården, pensionärer och företagare behöver, säger Carina Ödebrink. 

Resultatet innebär att det nu finns två alternativ: extra val eller talmansrundor. Statsministern har nu en vecka på sig att välja ett av alternativen.

”Redo att gå till val på en politik där välfärden och jobben sätts först”

– Vi hoppas naturligtvis att den här frågan kan lösa ut sig i riksdagen så att vi helt kan fokusera på Sveriges bästa och ta Sverige framåt. Men skulle den inte göra det och det blir ett extra val är vår partiorganisation redo att gå till val på en politik där välfärden och jobben sätts först, säger Carina Ödebrink. 

facebook Twitter Email