Fler i egenförsörjning – Fika & (S)nack

När: Onsdagen den 18 mars, klockan 18.30

Var: ”(S)planaden ”, Esplanaden 2A i Nässjö

Om: Vi jobbar för fler ska klara sin egen försörjning i Nässjö kommun. 

Jobbstrategi 2.0

Representant från Kommunledningen,  Helen Tarenius 

Arrangör:  NordÖstra S-föreningen

facebook Twitter Email