Nu bygger vi ett bättre Sverige tillsammans

Coronapandemin har slagit hårt mot Sverige. Människor har blivit sjuka eller dött och många har blivit av med jobbet. Samtidigt har krisen tagit fram det bästa ur det svenska samhället, och ur svenska folket.

Krisen har visat hur vi alla har ett ansvar gentemot varandra. Många har också räckt en hjälpande hand till den som behövt det eller slitit dag och natt för att bekämpa smittan.

Vi socialdemokrater vet att med en kris kommer också möjligheter. Då är det vår uppgift att se till att alla människor har förmåga att ta vara på de nya möjligheterna. Därför vill vi bygga samhället starkare och mer jämlikt för framtiden, och vi vill göra det på samma sätt som vi har tagit oss an krisen: tillsammans. Vi har en historisk möjlighet att både få hjulen att rulla samtidigt som vi löser de samhällsproblem som coronakrisen gjort tydliga.

Läs här vad vi vill göra.

facebook Twitter Email