Ny tågdepå behövs för framtidens krösatåg

SOCIALDEMOKRATERNA tisdag 18 augusti 2020

Regionstyrelsen har tagit beslut om att bygga en ny tågdepå i Nässjö. Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ge underhåll och service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras under 2023. 

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik att börja köra med större eldrivna krösatåg. De nya tågen behöver en ny depå med större kapacitet för att kunna få service och underhåll. Under tisdagen den 18 augusti tog regionstyrelsen beslutet om att det ska byggas en ny tågdepå i Nässjö. Beslutet kommer att gå vidare till regionfullmäktige.

– Med en ny tågdepå stärker vi Nässjö som nationellt center för järnvägstrafik. Länets invånare ska kunna lita på kollektivtrafiken och på att framtidens större krösatåg lever upp till resenärernas förväntningar. Den nya tågdepån är en förutsättning för hög kvalité och punktlig kollektivtrafik i hela länet, säger Marcus Eskdahl (S), tillförordnad ordförande i regionstyrelsen.

JÄRNVÄGEN ÄR PRIORITERAD

Satsningen följer tidigare beslut enligt den regionala utvecklingsstrategin där det framgår att järnvägen är prioriterad i hela länet. Framtidens krösatåg kommer att ha bättre komfort med bland annat wifi och eluttag samt större möjlighet att ta med sig cykel. Tågen kommer även vara bättre anpassade till resenärer med funktionsvariation. 

– En ny tågdepå är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på vår kollektivtrafik, både för alla oss som bor i Jönköpings län och för resenärer i hela södra Sverige. Vi har tidigare beslutat att den nya tågdepån ska byggas och drivas av ett separat bolag, helägt av Region Jönköpings län, säger Marcus Eskdahl (S).

facebook Twitter Email