Nya åtgärder för att bekämpa kriminalitet

Kriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Att bekämpa brott och öka tryggheten är en av den S-ledda regeringens högst prioriterade frågor. I budgeten för nästa år föreslås flera nya åtgärder för att bekämpa brotten mot till exempel unga på glid.

Fler åtgärder för att stoppa rekrytering till gängen

Dagens unga ska inte bli morgondagens kriminella. Därför satsar vi mycket på välfärden och specifikt på skolor i utsatta områden. I budgeten agerar vi också mot de som redan hamnat fel eller är på glid. Fler unga behöver placeras. Därför har vi redan tidigare gått in med statliga medel för att kunna placera unga som lever i destruktiva familjer. Nu förstärker vi också säkerheten i de tvingande placeringar som görs av unga som redan begått brott. Dessa placeringar sker på SIS och med tvingande medel och övervakning ska man få dem att ändra bana.

Vi går också vidare med straffskärpningar för de unga myndiga som begår grov brottslighet. Vi tar bort straffrabatten för dem. Har det gått så långt så måste man får ordentliga straff. Denna förändring innebär att en 18 åring som mördar någon kommer kunna få livstids fängelse.

Fler poliser på gator och torg och mer resurser till hela rättsskedjan

För varje polis som är ute på gator och torg, som känner sitt område och kan hälsa på handlaren i centrum och på ungarna på skolgården så stärker vi tryggheten i Sverige, bekämpar och förebygger brottsligheten. Vi har som mål att det ska blir 10 000 fler polisanställda i vårt land. Polisen är nu 5000 fler anställda och de kommande åren kommer de flera tusen till ute på gator och torg.

Utökad övervakning av villkorligt frigivna och fler åtgärder för att hindra återfall till kriminalitet

En stor del av dagens brottslighet begås av personer som tidigare har dömts för brott. Därför är det viktigt med återfallsförebyggande åtgärder. Nu utökar vi möjligheten till översyn med exempelvis fotboja under prövotiden för nyligen villkorligt frigivna. Då kan man hindra deras rörelse genom att exempel besluta om vistelseförbud på det torg som de tidigare sålda narkotika ifrån eller liknande.

Gå på pengarna och bekämpa arbetslivskriminalitet

Kriminella nätverk finns för att tjäna stora summor pengar, med massa olika verksamheter. Det vi ser ute på fält är en mycket mångfacetterad brottslighet som sträcker sig från människosmuggling till skattebrott. En fungerande samverkan mellan myndigheter är avgörande. Regeringen har agerat. Under förra mandatperioden beslutade regeringen om en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Sedan dess har över 3000 oannonserade kontroller genomförts. Bara under förra året gjorde myndigheterna över 2000 tillslag. Det har gett stora resultat. Nu förstärker vi myndigheternas resurser kraftig. Samarbetet ska fördjupas och kontrollerna ska bli fler.

Utöver det stärker vi också Säkerhetspolisen med anledning av allt mer omfattande och breddade hot från främmande makt och de våldsbejakande extremistiska miljöerna. Vi förstärka också insatser för avhoppare som vill lämna det kriminella livet.

facebook Twitter Email