Ordning och reda på svensk arbetsmarknad

Den 30 juli träder ändringarna i utstationeringslagen i kraft som bland annat innebär att svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar här i Sverige. Det är en viktig socialdemokratisk seger.

Under förra mandatperioden ändrade den socialdemokratiskt ledda regeringen den så kallade utstationeringslagen för att stärka kollektivavtalets ställning. Vi rev därmed upp det som brukas kallas för Lex Laval. Den nya lagen gjorde det möjligt att alltid kräva svenska kollektivavtal – även för utländska företag. Nu har vi tagit ytterligare steg. Företag som skickar anställda till Sverige att från dag ett meddela var och vad en anställd jobbar med.

Förslagen är en seger för principen att lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige, inte minst för att förhindra osund konkurrens på svensk arbetsmarknad. Det är viktigt att vi har koll på vilka som arbetar i Sverige. Lagändringen som träder i kraft idag är ett viktigt steg för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Vad innebär ändringarna i utstationeringslagen?

Svenska löner och villkor i Sverige

Arbetare ska ha rätt till löner som motsvarar den lön som gäller i Sverige. Man kan dessutom ha rätt till ersättning för resa, kost och logi under utstationeringen i Sverige samt rätt till inkvartering.

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Företag och arbetsgivare som skickar sina anställda till Sverige ska vara skyldiga att meddela myndigheterna redan första dagen om var och med vad en anställd jobbar. Vi socialdemokrater anser att detta är en viktig lagändring för att skapa mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad. En sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare eller inte fullgör sina skyldigheter att informera och underätta, myndigheterna.

Utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare

Skyddet vid långvarig utstationering förstärks genom att samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare.

Läs mer på regeringen.se

facebook Twitter Email