Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbete kring coronaviruset. Texten är hämtad från Socialdemokraternas nationella sida.

Du kan även hålla dig uppdaterad på regeringen.se

krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information om de berörda myndigheternas arbete med viruset.

Klicka här för information om coronaviruset på olika språk.

Ökade möjligheter för snabba åtgärder

Regeringen har idag beslutat om en proposition som ger ökade möjligheter att snabbt kunna vidta tillfälliga åtgärder för att hantera coronavirusets spridning. Exempel på åtgärder som skulle kunna bli aktuella är bland annat: begränsningar för folksamlingar, nedstängning av köpcentrum, handelsplatser och transporter samt omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning.

Läs mer på regeringen.se

Snabbspår för skyddsutrustning till sjukvården

Regeringen inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av skyddsutrustning. Detta görs för att få fram mer skyddsutrustning till sjukvården och dess personal.

Läs mer på regeringen.se

Tryggar samhällsviktigt flyg

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Läs mer på regeringen.se

Förstärkt mediestöd

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Därtill slopas bland annat kravet på 55% eget redaktionellt material för att få ta del av presstödet.

Läs mer på regeringen.se

Mer pengar till välfärden

Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Därför skjuter nu den socialdemokratiskt ledda regeringen till 22 miljarder kronor till landets kommuner och regioner – för att trygga vår välfärd.

Läs mer här.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att man bör undvika större sociala sammanhang och att alla verksamheter i landet är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Detta görs för att stoppa hamstring av läkemedel under coronakrisen.

Läs mer på regeringen.se

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.

Läs mer på regeringen.se

Utökad testning av Covid19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården – både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.

Läs mer på regeringen.se

Krispaket för jobb och omställning

Regeringen presenterar nu ett nytt krispaket för jobb och omställning. Det innfattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Läs mer på regeringen.se

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det är ingen allmän rekommendation – utan ett skarpt beslut. Förbudet är straffsanktionerat.

Läs mer på regeringen.se

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare ett krispaket – denna gång riktat till landets småföretagare. Det innefattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader och en statlig lånegaranti.

Läs mer på regeringen.se

Nya regler för restauranger och krogar

Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Stefan Löfvens tal till nationen

Den 22 mars höll statsminister Stefan Löfven ett tal till nationen med anledning av coronaviruset.

Klicka här för att ta del av talet i sin helhet.

Regeringsbeslut om samhällsviktig verksamhet

Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Läs mer på regeringen.se

En miljard kronor till kultur och idrott

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Läs mer på regeringen.se

Klicka här för att läsa Lawen Redars debattartikel: Vårt samhälle behöver sitt kulturliv.

Utökade låne- och garantimöjligheter för företag

Regeringen och samarbetspartierna är överens om ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Det handlar bland annat om ett kapitaltillskott till Almi.

Läs mer på regeringen.se

Slopad karensdrag för fler grupper

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Läs mer på regeringen.se

Undervisning på distans

Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.

Läs mer på regeringen.se

Ny lag gör det möjligt att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Läs mer på regeringen.se

Inreseförbud

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott.

Läs mer på regeringen.se

Omfattande krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det handlar bland annat om korttidspermittering, statligt sjuklöneansvar och likviditetsförstärkning.

Läs mer här.

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Den innefattar bland annat ett slopande av karensdagen och mer resurser till vården och berörda myndigheter.

Läs mer här.

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senaste: 24 mars 2020

facebook Twitter Email