S-möte – Kommunens budget

Tisdagen den 29 oktober 2019 klockan 18.30

Plats: ABF, Storgatan 25 C i Nässjö

Kommunens budget 2020 + plan för 21och 22

Verksamhet 2020

Budget 2020

Övriga frågor

Servering, lotter

facebook Twitter Email