(S)-möte

Tid: Tisdagen den 25 januari, klockan 18.30
Plats: Digitalt (Länk mailas till medlemmarna)

dagordningen:

  • Val av Kommunalråd/gruppledare för S i Nässjö kommun.
  • Val av ombud till distriktskongressen.
  • Genomgång av förra årets valprogram och vad vi levererat till kommuninvånarna. 

Välkomna

facebook Twitter Email