S-möte

När: Tisdagen den 26 april Klockan 18.30 på ABF

Vad arbetar nämnderna med ?

  • Våra gruppledare i kommunens nämnder kunskapar tillsammans med oss för att vi ska få insyn i vad de olika nämndernas arbete.
  • Lotteri
  • Fika!

Välkomna!

Socialdemokraterna Nässjö kommun

facebook Twitter Email