(S)-möte – Nässjö – Ett annat Småland

Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö.

Tisdagen den 27 november 2018 klockan 18.30
ABF, Storgatan 25 C i Nässjö

Nässjö – ett annat Småland
Hela kommunens platsvarumärke Katrin Fritz informerar

Övrigt på dagordningen:

– Nomineringar till styrelser och nämnder
– Samverkan för Nässjö kommun
– Budget 2019 för Socialdemokraterna Nässjö kommun
– Nomineringar till Partidistriktet
– Verksamhetsplan 2019 för Socialdemokraterna Nässjö kommun
– Övriga frågor

Servering, lotter

Välkomna!

facebook Twitter Email