Så fixar vi en hållbar integration

Genom samarbete samt kreativa och flexibla lösningar har våra kommuner trots bristerna i det svenska systemet lyckats bra med att välkomna våra nyanlända invånare. Nu bjuder vi in till konferens för att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya hållbara vägar framåt.

Texten här är lånad från en debattartikel i senaste numret av dagens samhälle.
Länk till hela artikeln finns längs ner i inlägget.

Hösten 2015 var ett uppvaknande för Sverige. Tillströmningen av människor som flytt och sökte tryggheten här var stor – samtidigt blev bristerna i vårt nuvarande system tydliga. Brister som förhindrar ett värdigt bemötande och försvårar en effektiv väg in i det svenska samhället. Brister som leder till en orimlig belastning för många kommuner, både socialt och ekonomiskt.

Våra kommuner stod bättre rustade än andra. I Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö hade vi sedan tidigare erfarenhet och kunskap om att ta emot stora grupper av invandrare och flyktingar. Vi hade prövats, vässats och tagit kreativa vägar – för att regelverken inte hängt med och framförallt för att de inte är kompatibla. 

Nu har läget ändrats, men fortsatt finns stora utmaningar i att få Sverige att växa och må bra på ett hållbart sätt.  Ta tillvara på kommunernas kompetens och erfarenhet, lyssna på oss som hittat vägar vidare lokalt och implementera dem nationellt.  Vi vet vad som krävs för att hela Sverige ska hålla ihop långsiktigt – ekonomiskt, socialt och värderingsmässigt.

Läs hela debattartikeln om fyranommunersnätverket på Dagens Samhälle.

facebook Twitter Email