Så stoppar vi gängkriminaliteten

Vårt arbete mot kriminaliteten handlar om brottsbekämpande insatser i dag och förebyggande insatser för framtiden. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Barn ska kunna gå hem ensamma från skolan utan att känna rädsla eller obehag. Gängkriminaliteten utgör ett stort hot mot tryggheten i Sverige genom skjutningar, våld, hot, narkotikahandel och sprängningar.

Det krävs många åtgärder för att stoppa gängkriminaliteten och öka tryggheten i samhället. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Programmet innehåller åtgärder både på kort och lång sikt, och på flera olika områden.

Det här har vi gjort:

 • Infört hemlig dataavläsning så att polisen kan komma åt krypterad information.
 • Infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att den dömde får helghemarrest eller andra begränsningar av hur man får röra sig fritt i samhället. Förbudet övervakas med fotboja.
 • Utökat polisens möjligheter till kameraövervakning.
 • Utökat resurserna till skolor i utsatta områden och socialtjänst och ökat resurserna för att fler barn ska kunna omhändertas.
 • Skärpt ett 60-tal straff.
  Till exempel:
  • för grovt vapenbrott så att den som upptäcks med ett skarpladdat vapen automatiskt blir häktad.
  • Avskaffat straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet.
   Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
  • Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör.
   Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
  • Villkorlig frigivning kopplas till krav på deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.
   De nya reglerna började gälla den 1 maj 2021.
  • Flera skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott.
   Lagändringarna började gälla den 1 december.
 • För att stoppa skjutningar bland gängkriminella har vi tittat på åtgärder som:
  • Minska antalet vapen i omlopp genom hårdare gränskontroller, ökade befogenheter till tullen och skarpare vapenlagar.
  • Förebyggande program som projektet Sluta skjut.

Men det räcker inte. Vi vill också:

 • Ha 10 000 fler polisanställda. Nu är vi halvvägs till det målet och vi har aldrig haft så många poliser som nu.
 • Skärpa straffen för rekrytering av unga till kriminalitet och brott relaterade till kriminella uppgörelser.
 • Öka de sociala insatserna genom bl.a. bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar samt helger.
 • Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för alla kommuner (se exemplet Sluta skjut).
 • Införa ett nationellt avhopparprogram med syfte att motivera och stötta människor till att lämna kriminaliteten bakom sig.
 • Bryta segregationen.

Läs mer

34-punktsprogrammet – 34 saker som ska stoppa gängkriminaliteten, se hela listan på åtgärder.

Sluta skjut – program för att stoppa skjutningarna i våra städer.

facebook Twitter Email