Samverkan Nässjö kommun 

Samverkan Nässjö kommun, det vill säga Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har tillsammans med Vänsterpartiet enats om att samarbeta. Vi är överens om att ta ansvar och utveckla vår kommun. Ett valtekniskt samarbete vid tillsättande av styrelser och nämnder, med SAFE och Miljöpartiet, ger oss 31 av kommunfullmäktiges 57 mandat.

Gemensamma utgångspunkter

Det som ligger till grund för samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är den gemensamma synen att alla människor har samma värde.

Vi vill, genom vår politiska styrning, tillsammans med alla som bor och verkar i vår kommun, bidra till en hållbar utveckling. Vi tar fasta på den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling.

Vi kommer under mandatperioden att fortsätta lägga stort fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och på att alla vuxna ska ha en sysselsättning som gör att man kan försörja sig själv.

Vi vill att hela Nässjö kommun ska leva och utvecklas. 

Prioriterade områden

  • Ansvarsfull ekonomisk politik
  • Fortsatt hållbar tillväxt – Vi vill att Nässjö kommun ska vara en attraktiv kommun. Vi vill skapa förutsättningar för företag att växa och vi välkomnar nya Nässjöbor och nya verksamheter.
  • Jobben – Vi behöver både möta kompetensbehoven och skapa förutsättningar för att fler ska kunna bli anställningsbara.
  • Ett hållbart arbetsliv – Skapa förutsättningar att kunna arbeta heltid, med sammanhållen arbetstid.
  • En välfungerande skolgång – med goda resultat
  • En attraktiv gymnasieskola – som vi skapar i samarbete med andra höglandskommuner.
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Det ska vara enkelt för människor och företag att göra klimatsmarta val.
  • Upplevelsen av trygghet – Vi vill att Nässjö ska uppfattas som en trygg kommun.
  • Hela kommunen ska leva – Det goda livet, boende och service i landsbygd och tätorter, är en viktig del av kommunens utveckling.

Vi kommer aktivt att söka samförståndslösningar. Vi gör det tillsammans!

Sara Lindberg S, 073-901 28 70 

Per Svenberg S, 073-834 59 54

Kent Karlsson KD, 070-246 75 98

Sigvard Karlsson KD, 070-240 49 40

Anders Karlsson C, 070-514 96 30 

Ann-Cathrin Gunnar C, 070-644 47 84

Kim Strand V, 073-935 80 15 

Sandra Sjövall V, 079-304 54 32

facebook Twitter Email