Samverkan Nässjö kommun

Vi presenterar idag vad vi 3 partier, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, vill för vår kommun – Nässjö. Vi är överens om att ta ansvar och utveckla vår kommun. Därför har samarbetet fått namnet Samverkan Nässjö kommun. Nässjö kommun behöver ett samarbete där partier vill ta ansvar och vara i ledning. Vi har följande punkter som ledande i detta arbete.

Tillsammans– detta innebär att det är vi som bor och verkar i Nässjö kommun och alla behövs.

Öppenhet– vi strävar efter transparens och delaktighet

Närvarande – vi ska vara närvarande politiker och förankrade i kommuninvånarnas vardag

Hållbarhet– Samverkan Nässjö kommun ska arbeta för målen i Agenda 2030.

Jobben – Det framgångsrika arbete som bedrivs tillsammans med näringsliv, Arbetsförmedling och andra aktörer ska utvecklas

Ekonomin – vi kommer arbeta för en stärkt ekonomi och är beredda att ta ansvar för detta.

Hela kommunen ska leva– Vi ska ha en strategi för hela kommunen

 

Vi kommer aktivt söka samförståndslösningar.

Ett program för Samverkan Nässjö kommun kommer att presenteras längre fram i höst.

 

För mer information:

Anna-Carin Magnusson S, 070 52 50 502                                     Per Svenberg S, 073 83 45 954

Laila Norss Kd, 070 578 02 84                                                              Sigvard Karlsson Kd 070 240 49 40

Anders Karlsson C, 070596 30 14                                                      Ann-Cathrin Gunnar C, 070 644 47 84

 

Tisdagen den 16 oktober 2018

facebook Twitter Email