Socialdemokraterna om Sveriges ordförandeskap i EU

Socialdemokraterna gick under tisdagen ut med en uppmaning till regeringen angående ordförandeskapet i EU. Framförallt belyste Socialdemokraterna vilka prioriteringar och vilket ledarskap som krävs för att upprätthålla det arbete som gjorts i EU, driva det framåt och för att hantera de oroliga tider vi är i.

Nu tretton år efter att Sverige senast ledde EU kliver vårt land åter in i rollen som ordförande för unionen i en mycket allvarlig och avgörande tid. EU står inför många stora utmaningar, Putins energikrig slår hårt mot EU:s länder och Europa måste snabbt ställa om från fossil- och gasberoende snabbt. Stödet till Ukraina bygger på att EU fortsätter med den sammanhållning och solidaritet som präglat stödet för Ukraina och mot Rysslands anfallskrig. Utsläppen måste minska i hela Europa samtidigt som EU måste gå före i klimatomställningen för att trygga jobb och välstånd även i framtiden.

Läs mer om vad vi vill med EU här!

facebook Twitter Email