Socialdemokraterna på Pride

På grund av rådande omständigheter arrangeras Stockholm Pride annorlunda än vanligt. I år blir det en digital och livesänd festival mellan fredagen 31 juli och söndagen 2 augusti. Du är varmt välkommen att fira detta med oss och HBT-socialdemokrater.

I skuggan av pandemin passar politiker och ledare världen över på att dra tillbaka HBTQ-personens rättigheter. Det har därför aldrig varit viktigare att fira Pride och kämpa för alla människors lika värde. Dagarna kommer vara fyllda av intressanta samt viktiga samtal och livesända seminarier och arrangemang.

Klicka här för mer information om HBT-Socialdemokraters arrangemang under Stockholm Pride 2020. Vi ställer inte in – vi ställer om.

Alla människors lika värde

Socialdemokratin vill forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och kunna påverka samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människors frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller queerfobi, homo- bi – och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsidentitet eller ett könsuttryck samt en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi socialdemokrater står upp för människovärdet och kräver krafttag mot diskriminering och hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot homo- bi eller transfobi. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans. Kampen för hbtq+personers rättigheter har med framgång drivits av socialdemokratin. Vi vill fortsätta arbetet med att öka friheten och rätten för alla att kunna delta på lika villkor i det demokratiska samhället, men ännu återstår mycket att göra.

Läs hela vårt HBTQ-politiska program genom att klicka här.

facebook Twitter Email