Socialdemokraterna presenterar ny valstrategi

Idag presenterade partisekreterare Lena Rådström Baastad och valledare John Zanchi Socialdemokraternas valstrategi. Trygghet och säkerhet tillsammans med bättre välfärd för vanligt folk i hela landet och snabbare integration är huvudbudskapet. Att ta tag i samhällsproblem och öka tryggheten skapar framtidstro och sammanhållning och detta präglar också strategin.

Socialdemokraterna är ett parti som vill samla fler människor och vara relevanta för en stor del av väljarkåren. Detta för att skapa ett bra Sverige för så många som möjligt.

–  Vi är ett brett parti, vi vänder oss till en majoritet av väljarna. Men man vinner inga val på gamla meriter, vi fokuserar på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Sverige och minska klyftorna. Sverige ska bli tryggare , med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Sverige är starkare när vi håller ihop, och samhället blir tryggare för alla i landet säger John Zanchi.

Socialdemokraterna kommer bedriva Sveriges största samtalskampanj; 1,5 miljoner samtal med svenska folket ska genomföras. Dörrknackning i bostadsområden kommer vara huvudmetoden i kampanjen. ”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas” ska fortsatt kommuniceras. Dessutom ska 20 000 nya medlemmar värvas till Socialdemokraterna.

–  Vi vill tydliggöra vad som står på spel för Sverige och svenskarna, men samtidigt föra en samtalande kampanj och lyssna på vad människor har att säga till oss. Vilka frågor som är viktiga för dem, säger Lena Rådström Baastad.

Nedan länkas valstrategin som PDF.

Nyheten är hämtad från Socialdemokraternas nationella hemsida.

facebook Twitter Email