Socialdemokraternas arbete med anledning av Corona

Covid-19 är en fara för människors liv och hälsa. Den socialdemokratiskt ledda regeringens främsta fokus ligger därför på att begränsa smittspridningen i landet. Vi sätter välfärden först - vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset.

Krisen medför även allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben. Vi socialdemokrater kommer fatta de beslut som krävs, när de krävs – för att rädda jobben och motverka de ekonomiska konsekvenserna. Den här krisen kommer pågå under en längre tid och det kommer bli tufft. Men om alla tar sitt ansvar kommer vi klara av det här tillsammans som ett samhälle – det starka samhället.

Sveriges strategi

Sveriges strategi är att stoppa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Regeringens fokus är och har varit att med utgångspunkt från expertmyndigheternas råd säkra att rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle för att först och främst värna befolkningens hälsa och säkerhet.

Sveriges strategi syftar i korthet till att:

  1. Begränsa smittspridning i landet och rädda liv.
  2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  5. Begränsa oro, bland annat genom information.
  6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Du kan läsa mer om hur vi bekämpar pandemin här på vår nationella sida!

facebook Twitter Email