Stefan Löfven avgår som partiordförande

I sitt sommartal den 22 augusti 2021 meddelade Stefan Löfven att han kommer att lämna uppdraget som Socialdemokraternas partiordförande i samband med höstens partikongress.

Under höstens partikongress i november kommer statsminister Stefan Löfven att avgå från posten som partiordförande för Socialdemokraterna. Detta meddelande han i sitt sommartal på Runö Folkhögskola i Åkersberga den 22 augusti 2021.

Löfven säger själv att det är ett beslut som vuxit fram och anser att höstens kongress är ett bra tillfälle att utse en efterträdare att leda partiet.

Valberedningen påbörjar nu sitt arbete för att hitta rätt kandidat. En ny partiordförande kommer sedan att väljas på kongressen i Göteborg 3-7 november.

Efter att kongressen valt en ny partiordförande kommer Stefan Löfven att gå till talmannen och begära entledigande som statsminister. Därefter tar talmannen vid.

Vill du se hela Stefan Löfvens sommartal? Klicka här.

facebook Twitter Email