Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: Tisdagen den 25 maj kl: 18:00 – 20:30
Var: Digitalt möte via Zoom

Beskrivning: Styrelsen träffas på Zoom.

Handlingar och länk har sänts på mail till berörda.

facebook Twitter Email