Svensk EU-avgift hålls nere

Den svenska rabatten på EU-avgiften är större än tidigare, utbetalningar kopplas till rättsstatens principer och det finns ett stort klimatfokus.

Efter långa och tuffa förhandlingar har EU:s stats- och regeringschefer enats om långtidsbudgeten och ett återhämtningspaket. Bland de svenska framgångarna finns att den svenska rabatten på EU-avgiften är större än tidigare, att utbetalningar kopplas till rättsstatens principer och ett stort klimatfokus.

Trots ett utgångsläge där en klar majoritet av länderna velat se en kraftig höjning av EU-budgeten, slopade rabatter och ett enormt stödpaket för att hantera krisen så har den svenska regeringen lyckats förhandla fram ett förslag där den svenska avgiften ligger fast i förhållande till BNI. Den svenska avgiften hålls nere genom att Sverige har säkrat de största rabatterna någonsin. Det skapas en koppling mellan respekten för rättsstatens principer och utbetalning av EU-medel. Det har inte funnits tidigare och är ett stort steg framåt där den svenska regeringen varit pådrivande. Därtill ska 30% av EU:s budget ska gå till klimatåtgärder. Hela budgeten ska vara kompatibel med Parisavtalet. Det är viktiga steg framåt.

– Trots ett svårt utgångsläge har svenska intressen och prioriteringar fått stort genomslag. Sveriges avgift har hållits nere, rabatterna är de största någonsin och för första gången någonsin finns ett regelverk i EU där respekten för rättsstatens principer kopplas till utbetalning av gemensamma medel. Det är en stor förändring, säger statsminister Stefan Löfven.

Ett återhämtningspaket för de ekonomiska effekterna av coronakrisen är också framförhandlat. Pengarna i fonden ska gå till investeringar i den gröna och digitala omställningen. Under förhandlingen har Sverige drivit på och fått igenom att utdelningen basereras på mer träffsäkra data och att det ska finnas en nödbroms för att kunna stoppa oegentliga utbetalningar.

Läs mer på regeringen.se

facebook Twitter Email