Svenska löner och villkor ska gälla i Sverige

Nu stärks skyddet för arbetare som skickats till Sverige för att arbeta. Bland annat ska lika lön för lika arbete gälla för alla som arbetar i Sverige. Detta är en viktig socialdemokratisk seger.

Under förra mandatperioden ändrade den socialdemokratiskt ledda regeringen den så kallade utstationeringslagen för att stärka kollektivavtalets ställning. Vi rev därmed upp det som brukas kallas för Lex Laval. Den nya lagen gjorde det möjligt att alltid kräva svenska kollektivavtal – även för utländska företag.

Med den nu beslutade lagändringen tar vi ytterligare steg. Nu tvingas företag som skickar anställda till Sverige att från dag ett meddela var och vad en anställd jobbar med. Innan har så kallade utstationeringar som varit kortare än fem dagar inte behövt rapporteras in till Arbetsmiljöverket. Detta har dock lett till ett stort mörkertal när det gäller utstationeringar som inte anmäls och har gjort det svårt för myndigheter att se till att allt går rätt till och att arbetstagare inte utnyttjas.

Förslagen som nu röstats igenom riksdagen är en seger för principen att lika lön för lika arbete ska gälla för alla som arbetar i Sverige, inte minst för att förhindra osund konkurrens på svensk arbetsmarknad.

facebook Twitter Email