Tuffare vapenlagar som slår mot gängkriminella

Innehav och smuggling av vapen är en viktig del i de kriminella nätverken. Nu föreslås skarpare lagar som riktar in sig på gängkriminellas vapeninnehav och smuggling. Vapen och explosiva varor i kriminella miljöer, samt smuggling av dem ska medföra längre straff.

  • Regeringen vill att när illegalt innehav av vapen eller explosiva varor sker i ”kriminella miljöer” ska det ses som grova brott. Kort och gott: sker brottet i kriminella miljöer ska det kunna resultera i ett hårdare fängelsestraff, säger Mikael Damberg (s), inrikesminister

Utöver straffskärpningen på innehav av vapen och explosiva varor i kriminella miljöer ska också fler vapen, som ofta används av gängkriminella klassas som särskilt farliga. Fler vapenbrott i kriminella nätverk kommer därmed att straffas än hårdare.

Det handlar om vapen och explosiva varor som är attraktiva i kriminella miljöer men som inte redan anses vara särskilt farliga. Det betyder fler pistoler och revolvrar än idag, samt fler typer av explosiva varor.

  • En stor del av de vapen som används i kriminella miljöer har förts in olagligt i Sverige. Här finns ett stort behov att ändra lagen. Vi bör se lika strängt på smuggling av vapen och explosiva varor som vi ser på innehav av dessa, säger Mikael Damberg.

Regeringen föreslår därför att vapensmuggling och smuggling av explosiv vara ska bli egna brott, med likadana straffskalor som för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Poängen med denna förändring är inte bara att brottslingen riskerar längre straff vid en fällande dom. De strängare straffskalorna innebär bl.a. att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grov vapensmuggling och grov smuggling av explosiva varor.

Det innebär att om någon blir tagen av tullen med vapen eller sprängämnen så blir personen gripen direkt, på plats, och därefter häktad. Så är det inte idag.

Lagen ska träda i kraft redan 1 december 2020.

facebook Twitter Email