Valprogrammet

I september 2018 väljer vi våra kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra år framåt. Då avgör vi vilken politisk riktning vi ska ha i Sverige och vår kommun. Vi vill stärka den svenska modellen och slå vakt om välfärdssamhället. Vi lovar ej guld och gröna skogar men vi vet hur vi vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.

Framtidens Nässjö kommun skall vara en plats att trivas och bo i.

Framtidens Nässjö kommun skall präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet!

Framtidens Nässjö kommun ska konkretisera socialdemokratins värdegrund i handling. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i dialog med de som bor och verkar i vår kommun oavsett tätort eller landsbygd.

Det är genom att se de möjligheter som finns och att ha framtidstro som vi utvecklar vår kommun och inte genom svartmålning.

Vi vill bygga framtidens Nässjö kommun tillsammans och ledorden ska vara delaktighet och utveckling. Nässjö kommun skall vara en mötesplats för människor där vi tar tillvara de värden som uppstår när människor möts. Det har visat sig att när tolerans och mångfald finns i praktiken och är mer än vackra ord så uppstår kreativitet och utveckling. Vi vill skapa ett Nässjö som är en del av ett annat Småland.

Läs ett utdrag ur valprogrammet här.

Utdrag ur valprogrammet

facebook Twitter Email