Vi säger hellre vi än dom

Det verkar inte finnas någon konsensus om hur man definierar mångfald. Inom olika forskningsområden i Sverige är det ett begrepp som beskriva variationen av de olika egenskaperna hos individer i en social grupp. 

I ett politiskt sammanhang är det betraktas som positivt och eftersträvansvärt. Vad betyder mångfald för dig som Nässjöbo?Inom Socialdemokrater för tro och solidaritet uppfattas mångfald som berikande och viktigt för ett rättvist samhälle. Men runt omkring oss ser vi att hat, hot och misstro växer och sprids mellan människor. 

Vi ser en avhumanisering som leder till våld. Att människor från andra länder beskrivs som siffror, volymer eller till och med ett hot mot vårt land.På första sidan i Dagens Nyheter den 20 mars kan man läsa att “Sverigedemokraternas agenda är att sätta press på invandrare att flytta tillbaka till sina hemländer”. Jimmie Åkesson säger: ”Vi vill ha i princip noll asylrelaterade invandring, inkluderat anhöriginvandring.” På andra medier kan vi se att partiet visar ett hårt ansikte mot människor av annan tro och härkomst, sprider hat och hittar syndabockar. 

Socialdemokraterna för tro och solidaritet tar avstånd från sådana åsikter. Det känns också skrämmande för oss att andra politiska partier vill alliera sig med ett parti med sådana åsikter och uttalande. Vi förblindar inte oss för människors härkomst. För oss är migration en rikedom. Vi omfamnar denna rikedom och vill bygga på den för att nå ett mer rättvist samhälle. Vi vill öka individers handlingsutrymme så att de kan bygga eget liv, utbilda sig och bidra till samhället. Vi säger hellre ”vi” än ”dom”. Vi är för snarare än emot. 

Det var glädjande att läsa i Smålands Dagblad nyligen att Nässjö kommun och Nässjö näringsliv kommer att dela ut Nässjös mångfaldspris årligen, samt att företag som jobba med mångfald blir mer framgångsrik och starkare.Nässjös Socialdemokrater för tro och solidaritets grupp vill gärna skapa en berättelse om mångfald som är mer rättvis och berikande. Ni är välkomna att vara med på den. 

Socialdemokrater för tro och solidaritet 
Nässjö

facebook Twitter Email