Vill du vara med……. ?

Ett material har gått ut till alla våra föreningar och sidoorganisationer, likaså gruppledare i nämnder och styrelser.

Syftet är att starta upp en dialog och diskussion om hur vårt valprogram inför valet 2018 ska se ut både till innehåll och utseende . Vi hoppas du vill vara med och framföra dina åsikter, idéer och förslag. Du kommer att inbjudas till dialogmöten via din förening/sidoorganisation/nämnd- eller styrelsegrupp. Det finns också möjlighet att maila synpunkter och förslag till någon i den programgrupp som ska bearbeta inkomna synpunkter. Allt ska vara inlämnat senast 1/10.

sara.lindberg@friskaarbetsplatser.se

anna-carin.magnusson@nassjo.se

bo.w.zander@telia.com

5932johansson@telia.com

 

En del kommer vi att lägga ut på vår hemsida

 

Tidsplan för programarbetet:

 1. Maj 2017
  Utskick till alla föreningar, sidoorganisationer och gruppledare i nämnder och styrelser
 2. Juni – september 2017
  Diskussioner med utgångspunkt i materialet  och inskick av synpunkter kompletterat med diskussioner vid olika utåtriktade aktiviteter
  Sista inlämningsdag 1/10 2017
 3. Oktober – december 2017
  Sammanställning och utarbetande av ett programförslag
 4. Januari – februari 2018
  Förslaget till valprogram på remiss till föreningar och sidoorganisationer
 5. Början på mars 2018
  Styrelsebehandling och förtroenderåd
 6. Årsmötet mars 2018
  Programmet fastställs

 

Programgruppen. 

facebook Twitter Email